Kriebelatelier

Reeds vele jaren biedt Manada workshops voor kinderen aan onder de naam Kriebelatelier, met een focus op het gedrag en de communicatie tussen mens en dier.

Al spelenderwijs krijgen kinderen meer inzicht in de interactie tussen zichzelf en de dieren.

Ze leren over het gedrag, de verzorgingsnoden en de opvoeding van dieren. Via ervaringsgerichte oefeningen met de dieren in spelvorm worden kinderen en jongeren doelbewust gestimuleerd in zelfvertrouwen en veerkracht.