Workshops & Vorming

Manada verzorgt workshops en trainingen op eigen locatie en op verplaatsing over o.m. volgende thema’s :

  • Zelfvertrouwen
  • Veerkrachtontwikkeling
  • Sociale vaardigheden en opvoeding
  • Verbindende communicatie
  • Veilig klasklimaat/groepsdynamica (onderwijs)
  • Teambuilding/-coaching
  • Stress-release en relaxatie/meditatie

Individueel coaching-traject voor leerkrachten in het kader van burn-out-preventie.

Supervisie/intervisie voor hulpverleners, leerkrachten, begeleiders van kinderen/jongeren en leidinggevenden

Verhuur van de yurt voor creatieve en muzische workshops/yoga-lessen/co-working space/vergaderingen/…